Çırağ Bey Cami

Çırağ Bey, II. Murad zamanında yaşamış sufidir.Çırağ Bey‘in seceresine bakarsak babası Ahi Bayeziddir ve Hacı İvaz Paşa‘nın kardeşidir.Çırağ Bey‘in gerçek adı Şerefüddin El-Hac Şeyh...