Mevlid Nazımı Süleyman Çelebi Türbesi

Bursa’da, Altıparmak’tan Çekirge’ye doğru ilerlerken sol tarafta yer alan Süleyman Çelebi Türbesi, herkesin bildiği gibi meşhur mevlid yazarıdır. Süleyman Çelebi, Sultan I. Murad Döneminin ( 1362-1389 ) ünlü veziri Ahmed Paşa’nın oğlu ve şeyh Mahmud’u torunudur. Mutasavvıf ve şair olan Süleyman Çelebi 1422 yılında vefat etmiştir. Bursa’da zamanın önemli alimlerinden ilim tahsil etmiştir. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Divan-ı Hümayun imamı, sonra da Bursa’da onun inşa ettirdiği Ulu Cami‘nin imamı olmuştur. Türk dünyasının en tanınmış Mevlid’inin yazarı olan Süleyman Çelebi “Vesiletü’n NecatKurtuluş Yolu adını verdiği bu meşhur eserini Bursa’da 1409 yılında tamamlamıştır.

Vefatından sonra Yoğurtlu Baba Zaviyesi yakınlarında gömülen Süleyman Çelebi’nin mezarı 1945-1952 yılları arasında valilik yapan Haşim İşcan tarafından açılan bir yarışma ile “Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu”nun da katkılarıyla yaptırılmıştır.Mermer sandukanın üstü Bursa kemeri ve sivri kemerlerle birbirine bağlanan sekiz ayaklı, baldaken planlı bir açık türbe ile örtülmüştür. Tavan geometrik geçme motiflerle bezenmiştir.

Süleyman Çelebi Türbesi hakkında kitabi bilgileri verdikten sonra biraz da kendi yorumumuzu katalım, türbenin bulunduğu yer ve fotoğraflardan da görüleceği gibi ferah ve geniş. Sanduka çevresi çok sayıda ve olgun ağaçlarla süslü. Şimdiki zamana göre önünde evler olsa da, eski zamanları hayal edersek Bursa Ovasını tepeden gören oldukça güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim.

Süleyman Çelebi Türbesi girişinde yer alan mermer taş blokta yazılanlar aynen şöyledir;
” Allah Adın Zikredelim Evvela Vaciboldur Cümle İşde Her Kula “

Hak Ta Ala Cün Yarattı Ademi

Kıldı Ademle Müzeyyen Alemi

Dedi Gördüm Ol Habibin Anesi

Bir Aceb Nur Kim Güneş Pervanesi

Bir Huruf-u Savt-ü Lafz Ol Padişah

Mustafa Ya Söyledi Bi İstibah

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun delaletiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bursa İl Belediye Meclisleri ve Halkı ile bütün Türkiye’nin hayırsever evlatları mevlidi yazan Süleyman Çelebi’ye bu türbeyi 1952 yılında hediye etmekle bahtiyardırlar.

Bursa Süleyman Çelebi Türbesi Kitabe

Bursa Süleyman Çelebi Türbesi Kitabe

Mevlid Nazımı Süleyman Çelebi

Mevlid Nazımı Süleyman Çelebi

Mevlid Nazımı Süleyman Çelebi Bursa

Mevlid Nazımı Süleyman Çelebi Bursa

Süleyman Çelebi Türbesi

Süleyman Çelebi Türbesi

Süleyman Çelebi Türbesi Bursa

Süleyman Çelebi Türbesi Bursa

Süleyman Çelebi Türbesi Ve Çevresi

Süleyman Çelebi Türbesi Ve Çevresi

Süleyman Çelebi Türbe Süslemeleri

Süleyman Çelebi Türbe Süslemeleri

Share

Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir