Haydarhane Hamamı

Haydarhane Hamamı 15. yüzyılın sonlarında Fenari Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu hamam aynı zamanda İstanbul’daki Fenari İsa Camisi’nin de vakfıdır. Kapı üzerinde yer alan onarım...

Veziri Cami

Veziri Cami, II. Murat‘ın (salt. 1421-1451) Vezirlerinden Üzeyir Efendi tarafından yaptırılmıştır. 1552 yılından önce yanıldığı söylenmektedir. 7,90 x 7,90 metre iç ölçülerinde olan kare planlı...

Emir Sultan Camii

Emir Sultan Camisi 1429 yıllarında Yıldırım Beyazid‘in kızı ve Emir Sultan‘ın eşi Hundi Fatma Hatun tarafından yaptırılmıştır.Giriş bölümünde şadırvanlı geniş ve güzel bir avlu bulunmakta...

Somuncu Baba Evi Bursa

Gavs-ül Azam Somuncu Baba Hazretleri‘nin Bursa’da kaldığı zamanlarda kullandığı evi, ve Somuncu Baba ismini aldığı ekmekler pişirdiği küçük fırınları bulunan nacizane mekan. GAVSÜL  AR...