İnebey Medresesi

Bursa’nın simgelerinden Ulu Cami‘nin karşısında yer alan Postane’nin yanından yukarı doğru çıktığımızda yaklaşık 50 metre yukarıda sağ tarafta İnebey Caddesinde yer alan İnebey Medr...

Bursa Surları

Bursa Osmanlı İmparatorluğunun 2. başkentiydi ve geçmişte ki tarihsel kalıntıları ve Osmanlı Medeniyeti Bursa’yı çok zengin kültürel ve tarihsel bir kimliğe bürümüştür.Bursa’nın tarihte k...

Yer Kapı Cami

Bursa’nın tarihi mahallerinden olan Yer Kapı da yer alan oldukça eski bir cami vardır ve adını bulunduğu yerden alan Yer Kapı Camisidir.I. Murad dönemine (1362-1389) ait bir eser olduğu biliniy...

Çırağ Bey Cami

Çırağ Bey, II. Murad zamanında yaşamış sufidir.Çırağ Bey‘in seceresine bakarsak babası Ahi Bayeziddir ve Hacı İvaz Paşa‘nın kardeşidir.Çırağ Bey‘in gerçek adı Şerefüddin El-Hac Şeyh...