Bursa Surları

Bursa Osmanlı İmparatorluğunun 2. başkentiydi ve geçmişte ki tarihsel kalıntıları ve Osmanlı Medeniyeti Bursa’yı çok zengin kültürel ve tarihsel bir kimliğe bürümüştür.Bursa’nın tarihte ki önemi açısında Surları son derece önemlidir.Çok eski zamanlardan beri var olan bu surlar hala ihtişamını korumaktadır.

Bursa, Bithynia Krallığı döneminde Kral Prusias (M.Ö 232-192) tarafından ilk surlar yapıldı. Bursa Surlarını Roma’ya yenilen ünlü Kartacalı devlet adamı Hannibal‘ın (Anibal) önerisiyle inşa edildiği söylenir. Surlar, Bizans İmparatoru Theodor Laskaris (1204-1222) döneminde esaslı bir onarım geçirdi. Yaklaşık 3800 metreyi kaplayan sur duvarları Çelebi Mehmed döneminde de bir onarım geçirmiştir. Hisar’ın savunulması zor olan Pınarbaşı kısmında iki sıra sur bulunuyordu Yer Kapı ile Zindan Kapı arasında tümüyle suyla dolu hendekler bulunmaktaydı.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde (1640) surların 67 kulesi ve beş kapısı olduğundan bahseder. Hisar’ın başlıca kapıları doğuda Saltanat Kapısı, Batıda Kaplıca Kapısı, Güneybatı ucunda Zindan Kapı, Güney’de Fetih Kapı ve Güneydoğu ucunda da Yer Kapı‘dır.

Bursa Surları

Bursa Surları

Tarihi Bursa Surları

Tarihi Bursa Surları

Bursa Hisarı Surları

Bursa Hisarı Surları

Share

Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir