Şeyh Mehmed Emin Efendi Türbesi

Bursa ilinin Maksem semtinde, ilgili kişiler hariç pek kimsenin bilmediğini düşündüğüm bir türbe keşfettim.Keşfettim diyorum çünkü Bursa evliyaları ile ünlü bir şehirdir ve herkesin bildiği meşhur evliyalar vardır, ama bu yazımda tanıtacağım muhterem zat, gözden kaçmış, pek kimsenin bilmediği bir evliyadır.Zaten türbesi de camiyle birleşik ve arka tarafta kaldığı için sessiz sedasız durmaktadır.

Girişte bahsettiğim türbe Şeyh Mehmed Emin Türbesidir.Kitabesinde yazdığına göre; Burada yatan zat, Nakşibendi Tarikatına mensup Şeyh Mehmed Emin Nakşibendi‘dir. Yaşadığı devrin sayılı uleması arasında ulvi bir kişiliğe sahip Hak yolunda mertebeye ermiş temiz ve asil bir sülaleden gelmiştir. Pederleri tarafından 33. silsileden Kerbela Şehidi İmam Hüseyin Efendimize, Valideleri tarafından ise 28. silsileden İmam Hasan Efendimize bağlanmaktadır.Hicri 1131 yılında Musul – Kerkük şehrinde doğmuş olup Urfa’da Hamevi Medresesinde bulunmuştur.Oradan da Halep’te bulundan Amcası Abdullah Paşa yanına almış, faziletli bilgisinden yararlanmıştır.Bilahare İstanbul’a gelmiş, Üsküdar’da ve Ayasofya Camisinde vaizlik yapmış, sonra Bursa’ya gelerek Eminiye ( Halen Medfun bulunduğu bu yeri) yaptırmış olup uzun yıllar Hak yolunda irşatta bulunmuştur.

Mehmed Emin Efendi 97 sene ömür sürdükten sonra, Hicri 1228 yılında Bursa’da vefat etmiştir.Şeyh Mehmet Emin Efendi Türbesi, Bursa’da Osmangazi ilçesinde Maksem semtinde bulunmaktadır.

Şeyh Mehmed Emin Efendi

Şeyh Mehmed Emin Efendi

Şeyh Mehmed Emin Efendi Türbesi

Şeyh Mehmed Emin Efendi Türbesi

 

Share

Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir