Üftade Hazretleri Türbesi

Üftade Hazretleri, Bursa’lı ünlü sufi, yazar ve halk şairidir.1581 yılında vefat eden Üftade Hazretleri, Celvetiyye Tarikatının kurucusu ve Şeyhi olan Üftade Mehmet Muhittin Efendi’nin türbe ve camisi dışında İvaz Paşa‘da Tekke ve Mescidi de bulunmaktadır.

Üftade Hazretleri Türbesinde, çocukları Mustafa, Mehmet, Hayrettin ve Ahmet ile birlikte kimlikleri bilinmeyen 9 adet daha sanduka bulunmaktadır.Üftade Hazretleri Türbesi Kare planlı yapılmıştır ve kapısının üzerinde 16 satırlık kitabesi yer almaktadır.Ayrıca Üftade Türbesi ve Camisi dışında bir de eski mezarların bulunduğu haziresi bulunmaktadır.

Üftade Hazretleri 1490 yılında Bursa’da doğmuştur.Bursa’da kurulmuş, Anadolu ve Balkanlarda yayılmış olan Celvetiyye Tarikatının kurucusu ve şeyhidir.Ulu Cami ve Kayhan Camisinde müezzinlik yaparken kendisine takdim edilen bir kaç akçelik maaşı alınca, gece rüyasında üfta yani makamından düştün denilince, adı Üftade Hazretleri kalmıştır.

Üftade Hazretleri, Tasavvufi hayatı Hızır (as.) den öğrenmiş ve onun vefatından sonra kemale ererek keşfe açılmıştır.

Üftade Hazretleri, birçok camide vaaz ve irşad da bulunmuş ve halkın ısrarı ve Emir Sultan Hazretlerinin rüyada ricası üzerine Emir Sultan Camisinde imamlığa başlamış ve aldığı maaşı dervişlere dağıtmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman, III. Murad’ın Annesi Nurbanu Sultan ve devrin önemli şahsiyetleri çokça hürmet göstermiş, dualarını almışlardır.Üftade Hazretleri, hayatı boyunca ibadet, züht ve takvaya önem vermiştir.Ervah-ı Aliyye burada toplanıyor diyerek tekkesini Uludağ Eteklerine taşımıştır.Üftade Hazretleri Türbesi ve Üftade Camisini, Üftade Hazretleri kendisi yaptırmıştır.

Üftade Hazretleri Türbesi Önden

Üftade Hazretleri Türbesi Önden

Üftade Hazretleri Sandukalar

Üftade Hazretleri Sandukalar

Üftade Hazretleri

Üftade Hazretleri

Üftade Hazretleri Sanduka

Üftade Hazretleri Sanduka

Üftade Türbesi Sandukaları

Üftade Türbesi Sandukaları

Üftade Hazretleri Talebeleri

Üftade Hazretleri Talebeleri

Üftade Hazretleri Türbesi Sandukalar

Üftade Hazretleri Türbesi Sandukalar

Üftade Hazretleri Türbesi Çaprazdan

Üftade Hazretleri Türbesi Çaprazdan

Üftade Hazretleri Türbesi Arka Taraf

Üftade Hazretleri Türbesi Arka Taraf

 

Share

Pin It