Türk Bilgini Şehabeddin Sivasi Türbesi

İzmir’in Selçuk ilçesi, sahip olduğu antik Efes kenti, Selçuklular ve de Aydınoğulları sayesinde hem kültürel hem de dini bir çok güzelliği barındırmaktadır.Bu güzelliklerden biri de Şehabeddin Sivasi Türbesidir.Bu türbe hakkında herhangi bir kitabe göremedim ama biraz araştırınca tarihlerin biraz tutarsız olduğunu gördüm.

Türk Bilgini Şehabeddin Sivasi, ( fotoğraflarda kimi yerde Şahabeddin kimi yerde Şehabeddin ) veya Şahabeddin Ahmed Sivasi Efendi Hazretleri, tefsir alimlerinden ve Zeyniye tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden biri olup adını aldığı Sivas doğumludur.İntisap ettiği Zeyniyye Tarikatı halifelerinden biriyle birlikte Ayasuluk‘a gelmişlerdir, burada Aydınoğlu Muhammed Bey’in gösterdiği ilgi neticesinde Selçuk’a yerleşerek ömrünün sonuna kadar ilim ve irşad ile meşgul olmuştur.

Şehabeddin Ahmed Sivasi hazretlerinin hakkında pek fazla bilgi yoktur, zaten dediğim gibi türbesinde herhangi bir bilgi levhası da bulunmuyor ama araştırma sonucu bir kaç eserine rastladım bu eserler; Uyûnü’t-Tefâsîr  ve Risâletü’n-Necat min Şerri’s-Sıfat adlı eserlerdir.

Söylenene göre hicri 860 yılında vefat etmiştir, hicri 860 miladi olarak 1456 yılına gelmektedir ama resimler de gördüğünüz gibi 1378 ve 1379 yazıyor, türbe girişinde ki mermer levha da 1378, mezar taşında ise 1379, açıkçası ben bu işin içinden çıkamadım.

Tarihsel karışıklıkları bir kenara bırakıp biraz türbeyi mimari açıdan yorumlarsam, türbe; taş ve tuğladan yapılmış, bir sıra taş üstüne iki sıra tuğla dizilmiş, saçaklarda Selçuklu mimarisi özelliği olan testere dişi motifi verilmiş, türbe iki bölümden oluşuyor, etrafında ki ağaçlar ve yeşillikler türbenin farkedilmesini kısmen zorlaştırıyor.

Türk Bilgini Şehabeddin Sivasi Türbesi, dini mekandır ve gereken ilgiyi meraklısı tarafından görecektir, bize düşen ise bunu bilmeyenlere duyurmak…

Şahabeddin Sivasi

Şahabeddin Sivasi

Şahabeddin Sivasi Türbe İçi

Şahabeddin Sivasi Türbe İçi

Şehabeddin Sivasi

Şehabeddin Sivasi

Şehabeddin Sivasi Türbe Giriş

Şehabeddin Sivasi Türbe Giriş

Şehabeddin Sivasi Türbesi

Şehabeddin Sivasi Türbesi

Şehabeddin Sivasi Türk Bilgini

Şehabeddin Sivasi Türk Bilgini

Türk Bilgini Şehabeddin Sivasi

Türk Bilgini Şehabeddin Sivasi

Türk Bilgini Şehabeddin Sivasi Türbesi

Türk Bilgini Şehabeddin Sivasi Türbesi

Share

Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir