Bursa Surları

Bursa Osmanlı İmparatorluğunun 2. başkentiydi ve geçmişte ki tarihsel kalıntıları ve Osmanlı Medeniyeti Bursa’yı çok zengin kültürel ve tarihsel bir kimliğe bürümüştür.Bursa’nın tarihte k...

Yer Kapı Cami

Bursa’nın tarihi mahallerinden olan Yer Kapı da yer alan oldukça eski bir cami vardır ve adını bulunduğu yerden alan Yer Kapı Camisidir.I. Murad dönemine (1362-1389) ait bir eser olduğu biliniy...

Çırağ Bey Cami

Çırağ Bey, II. Murad zamanında yaşamış sufidir.Çırağ Bey‘in seceresine bakarsak babası Ahi Bayeziddir ve Hacı İvaz Paşa‘nın kardeşidir.Çırağ Bey‘in gerçek adı Şerefüddin El-Hac Şeyh...

Hasan Mısribey Cami

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Hasan Bey tarafından yapılan oldukça güzel eserler var, bunlar Hasan Bey Hamamı ve Hasan Mısribey Cami ve Türbesidir.Daha önce Hasan Bey Hamamı ve Hasan Bey Türbesin...

Mudanya Ömerbey Cami

Bursa’nın Mudanya ilçesinin Ömerbey Mahallesinde adını aldığı bir de cami bulunmaktadır ve bu caminin adı, yaptıranından dolayı Ömerbey Camisidir.Adından da belli olduğu gibi camiyi Ömer Bey ya...

Hasan Bey Türbesi

Bursa ilinin Mudanya ilçesinde Hasan Bey Mahallesinde, mahalleye de adını veren Hasan Bey Türbesi ve Camisi bulunmaktadır.Türbe adını aldığı Mısır Mirlivası Hasan Misrı Bey den almaktadır. Mirlivası ...

Tekke-i Cedid Cami

Tekke-i Cedid Merkez Cami, Bursa İlinin Mudanya İlçesinde bulunmaktadır.Tekke-i Cedid Camisinin ilk yapılışı 1677 yılında yapılmıştır, deprem nedeniyle olabilir tam bilmiyorum 1975 yılında tekrardan ...