Hayme Ana Türbesi

Bu yazıyı yazmama iki olay vesiledir, ilki Nagihan arkadaşımın bana Domaniç’in güzelliklerini anlatırken ki bu en aşağı iki sene öncesine dayanır, Hayme Ana Türbesinden bahsetmişti, diğer olay ...