Tatarlar Camii

Bursa’nın en eski yerleşimlerinden biri olan Tatarlıkta, adını veren bir cami vardır ve Timur zulmünden kaçan Tatarların bu bölgeye yerleşmesiyle hayatlarını devam ettirdikleri ticaret yaptıkla...