Molla Fenari Hazretleri Türbesi ve Camisi

Asıl adı Şemsettin bin Hamza olan Molla Fenari, Osmanlı Devletinin en büyük alimlerinden olup, Osmanlı Devletinde ilk Şeyhülislâm olan zattır.Hicri 754 de Fenar adında bir köyde dünyaya gelen Molla Fenari Hazretleri,Mevlana Alâedin Esved ve Şeyh Cemalettin Aksarayi ile zamanında bulunan diğer büyük alimlerden ilim okuduktan sonra tamamlamak için Mısıra gitmiş, Şeyh Kemaleddin Mevlana Ahmedi ve Hacı Paşaya talebelik etmiştir. Dini ilimlerde olduğu gibi Fizik, Matematik, diğer akli ve nakli ilimlerde üstün bir dereceye geldikten sonra Anadolu’ya dönerek, Yıldırım Beyazid Han ve Çelebi Mehmed zamanlarında Bursa’da tedris ile meşgul olmuştur.

Adı ve şöhreti her tarafa duyulup Sultanlar, Kumandanlar ve Büyüklerin yanında hürmet ve itibar görmüştür. Çok sayıda talebe yetiştirmiştir.Zühtü, takvası çok, tasavvufta payı vardır. Medine’de vefat eden Şahı Nakşibend‘in halifesi Muhammed Parisa‘nın cenazesinde bulunmuştur. Molla Fenari Hazretleri, Hicri 828 de Sultan İkinci Murat zamanında Şeyhülislam olmuştur. Altı sene fetva işlerini tam bir adaletle ve hakkaniyetle idare ederek, Devletin mühim islerinde kendisiyle istişare edilerek ilminden görüşünden istifade edilmiştir Bir ara gözleri görmez olmuş iken, açılınca şükür 0larak Şam yoluyla hacca gitmiştir. Hacdan döndükten sonra Hicri 834 yılında vefat eylemiştir. Bursa’da bir cami ve medrese yaptırmıştır.Vefatında onbin ciltten fazla kitap bırakmıştır.

Molla Fenari Cami 15. yüzyılın başında yaptırılmıştır.15 Mayıs 1969 da Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından ve halkın ve mahalli derneğin yardımıyla onarılmıştır.

Molla Fenari Hazretleri‘nin Doğum tarihi 1350 olup Ölüm tarihi ise 1431 yada 1441 dir.Resimlere bakarsanız caminin kapı girişinde ki mermer de 1431 yazıyor ama kabrinde ki mermer de ise 1441 yazıyor, bu nasıl bir şeydir bilmiyorum.Kimse farketmiyor mu yine bilmiyorum…

Molla Fenari Cami Dıştan

Molla Fenari Cami Dıştan

Molla Fenari Cami Şadırvan

Molla Fenari Cami Şadırvan

Molla Fenari Cami Avlu

Molla Fenari Cami Avlu

Molla Fenari Cami Alim Kabirleri

Molla Fenari Cami Alim Kabirleri

Molla Fenari Hazretleri Türbesi

Molla Fenari Hazretleri Türbesi

Molla Fenari Cami Giriş

Molla Fenari Cami Giriş

Molla Fenari Cami İç

Molla Fenari Cami İç

Molla Fenari Cami İç Kısım

Molla Fenari Cami İç Kısım

Molla Fenari Cami Dış Duvarlar

Molla Fenari Cami Dış Duvarlar

Molla Fenari Cami Yandan

Molla Fenari Cami Yandan

Yol Kenarındaki İsimsiz Evliya Mezarı

Yol Kenarındaki İsimsiz Evliya Mezarı

Molla Fenari Cami Kabristanlığı

Molla Fenari Cami Kabristanlığı

 

 

Share

Pin It