İshak Paşa Türbesi

İshak Paşa Türbesi, İnegöl’ün yetiştirmiş olduğu en büyük devlet adamlarından birisi olan İshak Paşa’ya aittir.İshak Paşa’yı kısaca anlatmak gerekirse, İshak Paşa, İnegöllü İbrahim Ağa’nın oğludur ve Tac’ün Nisa Sultan Hatun ile evlenerek II. Murad ile bacanak olmuştur, İshak Paşa , II. Murad ve Fatih Sultan Mehmet Han devirlerinin seçkin devlet adamıdır ve beş oğlu iki kızı bulunmaktadır.

İshak Paşa kabiliyeti ve istidadı sayesinde yükselerek Bosna Beylerbeyi olmuş, daha sonra birçok valiliklerde bulunduktan sonra sadaret mevkisine yükselmiştir. II. Murat devrinde önemli hizmetler görmüştür II. Murat’la beraber Varna ve II. Kosova muharebelerinde, Fatih Sultan Mehmet ile de İstanbul’un fethinde önemli görevler alarak birlikte savaşmıştır.

1470 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından zamanın en büyük devlet memuriyeti olan Vezir-i Azamlığa (Başbakan) tayin edilmiş, bu görevi 2 yıl sürdürmüştür. II. Beyazıt tarafından 1481 de üçüncü defa Vezir-i Azamlığa atanır. 1483 yılında emekliye ayrılarak Selanik Valiliğine görevlendirilir. Ölene kadar Selanik Valisi olarak görev yapar, İshak Paşa devlet hizmetleri arasında Edirne, İstanbul, Selanik, Kütahya, Ankara ve İnegöl’de cami, medrese, imaret, zaviye ve çeşmeler yaptırır. İnegölde yaptıkları, 15 odalı medrese, imaret Camii, hamam, şehre su getirmesi ve çeşmeler.

1465 yılında İnegöl İshakpaşa Camisini yaptırmıştır. 1487 yılında Selanik’te vefat etmiş, vasiyeti üzerine İnegöl’e getirilerek caminin ön tarafına defnedilmiştir.Yol genişletilmesi  nedeniyle 1937 yılında mezarı, hanımı Tac’ün Nisa Sultan için yapılan türbenin içine taşınmıştır.

İshak Paşa Ailesi ve Kızı Türbesi

İshak Paşa Ailesi ve Kızı Türbesi

İshak Paşa Kabir

İshak Paşa Kabir

İshak Paşa Mezar Taşı

İshak Paşa Mezar Taşı

İshak Paşa Türbesi

İshak Paşa Türbesi

İshakPaşa Türbesi

İshakPaşa Türbesi

İshakPaşa Türbesi Arkadan

İshakPaşa Türbesi Arkadan

İshakPaşa Türbesi Çapraz

İshakPaşa Türbesi Çapraz

İshak Paşa Türbesi İç Kısım

İshak Paşa Türbesi İç Kısım

İshak Paşa Türbesi Yandan

İshak Paşa Türbesi Yandan

Share

Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir