Abdal Murad Hazretleri Türbesi

Abdal Murad Hazretleri, Orhan Gazi zamanında yaşamış büyük bir zattır, bizde sizler için bu zat’ın türbesini ziyaret ettik, harita ve adres kısımlarını yakın zamanda ekleyeceğiz.Gitmek istiyorsanız sizlere adres konusunda yardımcı olabiliriz.

Kutb-ül Arifin Abdal Murad Hazretleri aslen Buharalıdır, doğum tarihi bilinmemektedir. Bursa’nın fethinden evvel oğlu Abdal Mehmed ile Buharadan gelen kırklardandır. Abdal Murad tekkesi Bursa’ya karşı bir gezinti yeri çimenlik bir yerde kurulmuş yüksek tepe üzerindedir.Bu tekkeyi Orhan Gazi yaptırmıştır.Binden fazla sahan,tencere ve kazan gibi bakır bir çok kap kacak vakfetmiştir. Ziyaretçiler burada sohbet edip ibadet ederler, içinde bir kasr (köşk) mutfak harem (kadınlara mahsus oda) ve harem bahçesi bulunan tekkenin etrafı, üç taraftan kestane bahçesi ve koruluklarla çevreli idi.Çatısı ahşap olan tekke, tekkelerin kapatılmasıyla harabe haline gelmiş ve 1933’te yanmıştır.Bugün kabri şeriflerinin bulunduğu yer son yıllarda yeniden restore edilmiştir.

Abdal Murad Hazretleri

Abdal Murad Hazretleri

Abdal Mehmed Hazretleri

Abdal Mehmed Hazretleri

Abdal Murad Hazretlerinin kerametlerinden bazıları;

1- Sıkıntıdan kurtulmak İsteyenler nurlu kabirlerini ziyaret ederler ve biiznillah kurtulurlar.

2- Abdal Murad Hazretleri, Orhangazi tarafından Bursa fethinde bir birliğin başında bulunmaya çağrılarak uzunluğu dört arşın (2 metre 64 santim) altmış okkalık ağırlığı olan ve kimse eline alıp sallayamadığı ağaç kılıcı ile secaatlar göstermiştir.

Bu korkunç kılıç ile yalnız düşmanları değil bölgeye zarar veren yılanları da öldürürdü.Kanuni Sultan Süleyman bu zatın tekke ve türbesini ziyaret ettiği vakit kılıcın üçte birini kestirip o parçayı saray hazinesinde sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) in ve halifeler onların büyük asker kumandanlarının silahları yanına koydurmuştur. Diğer parçası da türbede kalmıştır.

3- Rivayete nazaran Orhangazi zamanında denize yakın yerde iki büyük yılan peydah olmuş, o tarafta olan kasaba ve köy halkına eza ve cefa etmekle onların def-i İçin padişah tarafından Abdal Murad‘a havale edilmiş. Cenabı Abdal Kuvve-i kudsiye ile her ikisinide öldürmüş.Başlarından iki topuz yapılarak biri hazineye ayrılmış ötekiside kendisine verilmiştir. Tarih 1649’ ta kılıçla beraber topuzların biri türbede imiş fakat sonra bunlar zayi olmuştur.

4- Abdal Murad Hazretleri altmış okkalık tahta kılıcı ile büyük bir kayaya, celallenerek vurmuş ve ikiye bölmüştür.Bu büyük kaya aşağıdan türbeye çıkılırken bayırda yol üzerinde mevcut idiyse de bugün bilinmemektedir.

5- Abdal Murad Hazretleri bir konu üzerine kıpkırmızı ateş korunu pamuk içine sarıp Doğlu Baba Hazretlerine göndermiştir.

6- Türbe-i şerifelerinin bulunduğu yer mesiregah olduğundan ilkbahar mevsiminde gelenlerden bir sarhoş Abdal Murad’ın sandukasının üzerine biner.Bu edepsiz hareketinden dolayı sanduka onu dağdan aşağıya atar ve ölüsü Bursa ovasında bulunmuştur.

7- Bursa fethinden sonra Abdal Murad buradaki tekkesine çekilir. Yiyeceğe ihtiyacı olduğu zaman merkebini zindankapıdan şehre doğru salar. Ahali ise hazretin bazı harikuladelerini gördüklerinden hakkında hürmeti mahsusada bulunurlar ve merkebi gördüklerinde derhal lazım olan yiyecekleri alarak üzerindeki hibeye koyup, merkebi iade ederler. Merkep’te doğru Hazretin dergahına gidermiş.

Sultan Orhan Gazi hazretleri filidar (Gündoğdu köyünü) Abdal Murad’a vermiş ve dergahın masraflarına karşılık olmak üzere köyün tarla mahsüllerinin vergileri alınırmış.

Abdal Murad Hazretleri Orhan gazi zamanında dünyadan göç etmekle mahalli mezkürde defin olup ve oğlu Abdal Mehmed‘e yakındır, Rahmetüllahi Aleyh Rahmeten Vasia.

 

Share

Pin It

1 comment

  1. Pingback: Abdal Mehmed Türbesi | Seyyah Çelebi – Tatil, Otel, Mekan ve Lezzet Durakları-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir